Chè shan tuyết Mộc Châu hiệu Cu Tỉ

Được sản xuất từ giống chè đặc sản Mộc Châu, chè có hương thơm, vị đượm, nước xanh
Chè shan tuyết Mộc Châu hiệu Cu Tỉ


Được sản xuất và đóng gói tại nhà hàng Minh Sửu