Kẹo lạc vừng Mộc Châu hiệu cu tỉ

Kẹo lạc vừng giòn, ngon, thơm, ngọt, bùi; thích hợp dùng với nước chè
Kẹo lạc vừng Mộc Châu hiệu cu tỉ
thành phần: lạc, vừng, nha, đường.