Kẹo dồi trắng Mộc Châu hiệu cu tỷ

Kẹo dồi giòn, bùi, thơm, ngậy, rất hợp với chè Mộc Châu
Kẹo dồi trắng Mộc Châu hiệu cu tỷ
Thành phần: nha, đường, lạc